RSS

Moduł Optymalizacji Rozkroju

Optymalizacja Rozkroju w S.I.? Dlaczego nie. Dzięki nowej funkcjonalności, system pozwala optymalizować rozkrój arkuszy prostokątnych, dobierając optymalne rozmiary arkuszy spośród zdefiniowanych.

Moduł został wbudowany w proces definiowania technologii produkcji. Podczas definiowania kart technologicznych możemy skorzystać z optymalizacji, która pozwoli dobrać odpowiedniej wielkości materiały do rozkroju niezbędnych elementów. W wyniku procesu optymalizacji uzyskujemy listę elementów, listę potrzebnych arkuszy, rysunek szczegółowy z oznaczonymi liniami cięć oraz ich kolejnością.

Optymalizacja rozkroju

Optymalizacja rozkroju