RSS

S.I. na Politechnice Łódzkiej

Katedra Technologii Maszyn Politechniki Łódzkiej zakupiła i wdrożyła edukacyjną wersję systemu S.I.
Od września, 2010 roku, system wykorzystywany jest na zajęciach dydaktycznych z zakresu planowania kosztów wytworzenia oraz planowania zdolności produkcyjnych.
System został dostosowany do potrzeb edukacyjnych pod okiem wykładowców Katedry Technologii Maszyn Politechniki Łódzkiej.

W ramach zajęć dydaktycznych studenci realizują zadania produkcyjne zlecone przez prowadzących, czyli między innymi:

 • – Zdefiniowanie parku maszynowego
 • – Zdefiniowanie harmonogramów pracy wydziałów
 • – Określenie stawek maszynowych oraz stawek pracowniczych na wydziałach
 • – Wprowadzenie zleceń produkcyjnych
 • – Utworzenie planu produkcji
 • – Przypisanie do planu produkcji materiałów i operacji technologicznych
 • – Wygenerowanie harmonogramu produkcji
 • – Analiza planowanych kosztów wytworzenia
 • – Analiza planowanych obciążeń na podstawie wykresu Gantta

Zadaniem procesu planowania produkcji jest uzyskanie odpowiedzi na postawione niżej pytania, zanim jeszcze produkcja zostanie uruchomiona:

 • – Jakie będą koszty produkcji, a tym samym cena jednostkowa sprzedaży
 • – Kiedy należy rozpocząć produkcję, aby osiągnąć zadany termin realizacji
 • – Jaki będzie termin realizacji, jeżeli produkcję rozpoczniemy dziś

Zajęcia dydaktyczne mają na celu zaznajomienie studentów z zasadami planowania produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych klasy ERP, z którymi być może spotkają się w przyszłości, kiedy podejmą pracę zawodową w swojej dziedzinie.

Wersja dydaktyczna systemu produkcyjnego S.I. została przygotowana na bazie wersji wykorzystywanej do rzeczywistych zastosowań w przemyśle metalowym.