RSS

S.I. Hotel i gastronomia pod kontrolą

System S.I. został wyposażony w nowy moduł, wspomagający pracę hoteli i punktów gastronomicznych. Ułatwia organizację pracy recepcji tj. ewidencjonowania rezerwacji, pobytów – książki meldunkowej, fakturowania – w tym faktury zaliczkowe, łączenie rachunków za pobyt i gastronomię itp.

Funkcje modułu hotelowego:

  • Ewidencja rezerwacji, pobytu, rozliczenie pobytu – rachunek/faktura końcowa, paragon.
  • Wgląd w rachunki kelnerskie, uwzględnianie przy rozliczaniu pobytu.
  • Automatyczna książka meldunkowa.
  • Programowanie kart dostępu (pokój, narty, basen itp.).
  • Współpraca z centralą telefoniczną.

Funkcje modułu gastronomicznego:

  • Obsługa terminali POS – dowolna ilość POS, definiowanie asortymentu dla POS, cenników itp.
  • POS – łączenie i dzielenie rachunków, przypisywanie rachunku do pokoju, udzielanie rabatów, rachunki dla grup, rozliczanie grup, rozliczanie zmiany, paragony fiskalne. Rachunki wystawiane przez POS na pokój są uwzględniane w końcowym rozliczeniu pobytu.
  • Receptury, kalkulacje cen imprez, kalkulacje cen posiłków, deserów, drinków itp.
  • Obsługa drukarek bonujących – rozdzielanie zamówień na poszczególne drukarki – punkty przygotowywania potraw, deserów itp.
  • Pełna gospodarka magazynowa – zakupy, rozliczanie magazynu wg receptur itp.