RSS

Fakturowanie+ w wersji 4.0

Fakturowanie+ w wersji 4.0 to kolejna odsłona znanego programu Fakturowanie.

Nowa wersja przynosi głównie zmiany technologiczne. Od strony użytkowej zmiany są następujące:

  • nowy wzorzec wydruku faktury, z data wystawienia, dostawy bądź wykonania usługi,
  • dodatkowe informacje drukowane na fakturze, wybierane podczas wydruku,
  • numeracja drukowanych egzemplarzy na życzenie
  • autopodpowiadanie w polach edycyjnych ostatnio wprowadzanych warości

Przejdź do strony Fakturowania+ 4.0