RSS

Skanowanie dokumentów w S.I.

System S.I. zyskał nową funkcjonalność, którą jest skanowanie i przechowywanie dokumentów w postaci załączników do dowolnych rekordów tabel.

System korzysta z mechanizmu TWAIN, co za tym idzie, potrafi obsłużyć każdy skaner, który posiada sterownik zgodny z TWAIN.
Po wybraniu opcji Skanuj, uruchomiony zostaje natywny program skanera, który umożliwi ustalenie parametrów skanowanego obrazu.
Dodatkowo, w niedalekiej przyszłości wzbogacimy SI o moduł OCR.