RSS

S.I. w BEZPOL’u

Początkiem maja ruszyło wdrożenie systemu S.I. w firmie BEZPOL z siedzibą w Myszkowie. Na początek wdrażane są moduły wspomagające gospodarkę magazynową, sprzedaż, zaopatrzenie oraz dział produkcji i technologii.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BEZPOL” powstało w 1992 roku w Myszkowie (około 30 km od Częstochowy) jako Spółka Cywilna. Na początku swojej działności firma zatrudniała 7 pracowników, a kluczowym wyrobem był napowietrzny ogranicznik przepięć niskiego napięcia typu Ozi.
Obecnie firma zatrudnia około 150 osób, pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Firma posiada własne biuro konstrukcyjne i laboratorium pomiarowe.