RSS

Jak skonfigurować program, aby pracował w sieci Windows na dowolnej liczbie stanowisk?

Aby program Fakturowanie prawidłowo pracował w sieci Windows, należy wykonać następujące kroki:

1. Zainstalować program na komputerze, który będzie użytkowany jako serwer, przy czym należy pamiętać, aby podczas instalacji zaznaczyć wszystkie składniki instalacji.
2. Zainstalować program na wszystkich komputerach klienckich, przy czym w składnikach instalacji należy wybrać tylko pozycję 'Serwer (klient) bazy danych.
3.Odpowiednio skonfigurować plik 'fakturowanie.cfg’ załączony z programem, którego domyślna zawartość jest następująca:


[DatabasePaths]
DatabaseName=localhost:C:Program FilesFakturowanieDatafakturowanie.fdb
SCDatabaseName=localhost:C:Program FilesFirebirdsecurity.fdb

Są to dwie ścieżki. Pierwsza jest ścieżką do właściwej bazy danych (plik fakturowanie.fdb’), natomiast druga do bazy danych z użytkownikami (plik 'security.fdb’). Ścieżka składa się z dwóch części, z adresu komputera serwera (domyślnie 'localhost’ <=> 127.0.0.1) oraz ze ścieżki, pod jaką występuje baza danych na tym komputerze.
W miejsce adresu komputera należy wpisać nazwę serwera (lub jego adres IP). Jeżeli podczas instalacji nie była zmieniana domyślna ścieżka bazy danych, zaproponowana przez program instalacyjny, to ścieżki nie trzeba zmieniać.

Tak skonfigurowany program można uruchamiać przez sieć (plik 'fakturowanie.exe’) bezpośrednio z serwera.