RSS

Zintegrowany System S.I.

System S.I.

S.I. to coś więcej niż tylko program, to Twój osobisty doradca. Jest znakomitym rozwiązaniem dla każdej średniej i dużej firmy. Wspomaga zarządzanie Twoim przedsiębiorstwem zarówno produkcyjnym, usługowym jak i handlowym.

S.I. to jedyny zintegrowany system, który pracuje dla Ciebie w każdym obszarze Twojej firmy. Gromadzi, przetwarza i analizuje informacje z zakresu planowania i rozliczania produkcji, gospodarki materiałowej z logistyką, sprzedaży, kadr i płac, finansów i księgowości, kas, banków oraz środków trwałych. System, który pracuje za Ciebie.
Wciąż rozwijamy i pracujemy nad S.I., żeby jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb Twoich i Twojego przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność

S.I. to system pełen ułatwień pomagających w pracy dzień po dniu:

 • dostęp do wszystkich funkcji z 1 uruchomionego programu,
 • rozbudowany system ochron – uprawnień użytkowników,
 • elastyczność,
 • obsługa drukarek fiskalnych,
 • obsługa czytników kodów kreskowych Klawiaturowych/USB/RS232,
 • raportowanie w trybie graficznym oraz na drukarki igłowe,
 • szybki eksport danych z okienka przeglądania do formatu html, csv, excel, xml,
 • wysyłanie wiadomości e-mail z systemu – dokumenty jako załączniki (csv, xml, pdf), lub treść wiadomości,
 • współpraca z systemami RCP, moduł automatycznego importu danych z rejestratorów,
 • wielowymiarowe analizy OLAP – moduł BI.

S.I. idelanie dopasowany

S.I. to możliwość dowolnej modyfikacji systemu i instalacji tylko wybranych modułów.
System S.I to kilkadziesiąt podzespołów odpowiedzialnych za cały obszar działania Twojej firmy.

Magazyn i logistyka

 • zaawansowany system zarządzania zapasami magazynowymi,
 • monitoring zapotrzebowania oparty na zleceniach produkcyjnych MTO (Make to order), MTS (Make to stock) analizie popytu prowadzenie gospodarki magazynowej dla dowolnej liczby magazynów,
 • magazyny partiowe, cenowe,ewidencyjne,
 • obsługa magazynów depozytowych, w tym depozyty wyrobów,
 • obsługa magazynów podręcznych, rozdzielni wydziałowych,
 • inwentaryzacja, przecena,
 • obsługa lokalizacji – miejsca składowania w magazynie,
 • rezerwacje asortymentu.

Zamówienia

 • obsługa zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych,
 • integracja z modułem produkcji, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych,
 • ofertowanie,
 • moduł zapotrzebowania, automatyczne zamawianie towaru na podstawie ciągłej analizy stanów magazynowych, zamówień oraz trendów okresowych,
 • integracja z modułem produkcji, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych,
 • integracja z modułem magazynowym.

Techniczna obsługa klienta

 • przygotowanie kalkulacji,
 • przygotowanie ofert.

Planowanie i rozliczanie produkcji

 • planowanie produkcji, zarządzanie technologią,
 • zarządzanie zasobami, pełny nadzór nad zleceniami,
 • zarządzanie kartami technologicznymi,
 • dowolna ilość wersji kart technologicznych,
 • obsługa zleceń produkcyjnych, w tym łączenie małych serii w partie,
 • zarządzanie utrzymaniem ruchu, remonty,
 • rozliczanie produkcji,
 • wielowymiarowe planowanie produkcji,
 • kontrola czasów realizacji zleceń z zamówieniami.

Sprzedaż i dystrybucja

 • Zarządzanie sprzedażą, generowanie dokumentów sprzedaży, dostaw wewnątrz unijnych, sprzedaż eksportowa,
 • rozbudowany system cenników – w tym cenniki indywidualne,
 • system SIMP (System Identyfikacji Masowych Płatności),
 • kontrola limitów kredytowych odbiorców,
 • zarządzanie wysyłkami – transportem własnym i obcym,
 • integracja z modułem księgowości – automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży.

Kadry i płace

 • ewidencja pracowników, adresy korespondencyjne, zdjęcia, załączniki,
 • moduł urlopów, plany urlopowe, urlopy dla niepełno-etatowców,
 • obsługa KZP, ZFM, oraz ZFSS, udzielanie i rozliczanie kredytów,
 • rachuba płac – dowolne definiowanie algorytmów płacowych, schematy płacowe, powiązanie rachuby płac z produkcją,
 • współpraca z programem Płatnik,
 • deklaracje PIT,
 • współpraca z bankowością elektroniczną,
 • zestawienia statystyczne GUS, analizy dla PIP.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • moduł rekrutacji i oceny,
 • zarządzanie badaniami, uprawnieniami, szkoleniami itp.

Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • automatyczna kalkulacja amortyzacji.

Finanse i księgowość

 • moduł umożliwia prowadzenie pełnej, profesjonalnej księgowości, zgodnie z przepisami polskiego prawa,
 • wielowymiarowy plan kont,
 • dedykowane automaty księgujące,
 • potwierdzenia sald,
 • windykacja należności,
 • noty odsetkowe, uznaniowe, obciążeniowe,
 • moduł kompensat,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • rozdzielniki,
 • moduł analityczny – dowolne definiowanie analiz przez użytkownika,
 • współpraca z bankowością elektroniczną.

Sekretariat

 • zarządzanie korespondencją przychodzą i wychodzącą,
 • współpraca z modułem płatności, bankowością elektroniczną, pocztą elektroniczną,
 • drukowanie etykiet na koperty,
 • przekazania dokumentów,
 • integracja z modułem księgowości.

Płatności i bankowość elektroniczna

 • zarządzanie płatnościami – należności i zobowiązania,
 • współpraca z dowolnym systemem bankowym, import i eksport wyciągów/przelewów, automatyczne księgowanie,
 • obsługa systemu SIMP (System Identyfikacji Masowych Płatności).

Przetwórstwo mięsne

 • dedykowany system etykietowania, drukowanie etykiet z kodami kreskowymi, zarządzanie wersjami etykiet dla odbiorców, pełna obsługa UNICODE (wydruk w dowolnym języku),
 • sterowanie linią pojemników,
 • współpraca z automatami pakującymi – ESPERA, BIZERBA, YAKUDO,
 • współpraca z urządzeniami ważącymi – wagi, terminale wagowe,
 • współpraca z urządzeniami do badania mięsności – CGM, FOMM,
 • rejestrowanie uboju, rozliczanie żywca WBC,
 • wielowymiarowe cenniki skupu,dowolne definiowanie przedziałów wagowych, premiowanie +/- wg SEUROP, potrącenia/premia za mięsność, za ilość tłuszczu, etc.,
 • automatyczna klasyfikacja żywca wg SEUROP,
 • identyfikacja półtusz wg numeru kolczyka – automatyczne kojarzenie sprzedawcy/dostawcy,
 • grupowanie zważonych/zmierzonych półtusz w grupy kalkulacyjne,
 • kalkulacja dla kontrahentów wg siatki cenników, wydruki,
 • generowanie faktur zakupowych RR oraz VAT, rozliczanie Funduszu Promocji Mięsa,
 • dedykowane zestawienia statystyczne,
 • obsługa ekspedycji – szybka realizacja wysyłki za pomocą wag, kolektorów danych, czytników kodów kreskowych,
  moduł kontroli masy,
 • moduł technologii produkcji – wycena asortymentu,
 • obsługa opakowań – zarządzanie przepływem pojemników,
 • wielowymiarowe receptury produkcyjne.