RSS

IZBA – Obsługa Izb Wytrzeźwień

Izba

Izba

Program IZBA został stworzony dla placówek izb wytrzeźwień i ośrodków dla osób z problemami alkoholowymi.
Program zawiera:

  • ewidencję pacjentów, ze wszystkimi danymi teleadresowymi,
  • ewidencję przyjęć do izby, z możliwością rejestracji badań alkomatowych, okoliczności zatrzymania pacjenta i jednostek doprowadzających,
  • ewidencję dokumentów, w tym upomnień i tytułów wykonawczych, kierowanych do urzędów (wraz z zestawieniem syntetycznym tytułów do podmiotowego urzędu),
  • pełna kartoteka faktur (rachunków) oraz dokonanych do nich rozliczen (wpłat i obciążeń), umożliwiających śledzenie historię spłat należności.