RSS

Czy potrzebuję S.I.

System S.I. jest adresowany przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które w swoim doświadczeniu wypracowały pewien model organizacji pracy, przy czym bieżąca infrastruktura informatyczna nie pozwala im na pełne wykorzystanie własnych możliwości. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące potrzeby wdrożenia nowego systemu, należy odpowiedzieć sobie na kilka szczegółowych pytań w odniesieniu do bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

 • Czy obecny system jest w pełni zintegrowany, czy też każdy dział używa innego systemu?
 • Czy obecny system daje aktualne, czy też opóźnione wyniki?
 • Czy masz zaufanie do danych uzyskiwanych z obecnego systemu?
 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat bieżącego stanu surowców oraz wyrobów?
 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat bieżących należności i zobowiązań?
 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat wymiernej opłacalności promocji?
 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat efektywności handlowców?
 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat kosztów produkcji?
 • Czy i jak często odnotowujesz opóźnienia w realizacji zamówień klientów?
 • Czy znasz indywidualne potrzeby klientów i czy uwzględniasz je w czasie współpracy?
 • Czy wiele jest w firmie ręcznie obsługiwanych procesów biznesowych, które można zautomatyzować?
 • Czy kontrolujesz czas pracy oraz efektywność pracowników?

Rozwiązanie postawionych problemów stanowi warunek konieczny sukcesu w biznesie. Bez tego firma jest narażona na ciągłe błądzenie oraz konieczność podejmowania strategicznych decyzji „na wyczucie”. W czasach coraz większej konkurencji i coraz wyższej jakości, to oczywiście nie może wystarczyć.