RSS

Jak wygląda wdrożenie S.I.

Wersja podstawowa S.I. jest w pełni użyteczna, dlatego już po jej istalacji i wstępnej konfiguracji staje się funkcjonalna.

Jednakże w celu realizacji Twoich indywidualnych potrzeb, może okazać się koniecznia rozbudowa niektórych obszarów funkcjonalnych, bądź też wykonanie nowych obszarów – jeżeli nie występują w wersji podstawowej.

Zakres zmian funkcjonalnych wynikających z potrzeb użytkownika może być dowolny.
Przebieg wdrożenia można ująć w pięciu podstawowych etapach:

Analiza
Analiza wdrożeniowa – odbywająca się na zasadzie konsultacji z przedstawicielami odpowiednich działów Twojej firmy – ma na celu jak najlepsze zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zadania realizowane przez system będą bardziej zbieżne z kierunkiem rozwoju firmy, a interfejs obsługi użytkownika końcowego jeszcze bardziej przyjazny.

Efektem analizy wdrożeniowej – w zależności od ilości oraz stopnia skomplikowania zmian – może być odpowiedni dokument stanowiący swego rodzaju projekt funkcjonalny, będący bazą dla dalszej implementacji.

Implementacja

Ten etap stanowi realizację wszelkich założeń ustalonych w czasie analizy wdrożeniowej. Obejmuje wszystkie modyfikacje mające na celu uruchomienie
gotowego systemu, w tym:

  • Przebudowę istniejących obszarów funkcjonalnych
  • Wykonanie nowych obszarów funkcjonalnych
  • Przeniesienie danych z poprzedniego systemu
  • Parametryzację oraz konfigurację

Szkolenie

W rzeczywistości proces szkolenia odbywa się w czasie całego wdrożenia w tych sytuacjach, w których użytkownik posiada kontakt z systemem, bądź uzyskuje od konsultantów jakiekolwiek informacje na temat systemu. Jednakże właściwe szkolenie może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zaimplementowaniu wszystkich funkcji uzgodnionych w procesie analizy wdrożeniowej.

Testy

Etap testów polega na stwierdzeniu, czy wykonane w procesie implementacji funkcje sprawdzają się w praktyce. Dlatego w procesie testów główną rolę odgrywają użytkownicy końcowi, których zadaniem jest rejestracja danych rzeczywistych zarówno w starym, jak i w nowym systemie jednocześnie. Dzięki temu istnieje możliwość ewentualnej korekty niektórych funkcji, w celu jeszcze lepszego ich dostosowania do pracy.

Użytkowanie

Po pozytywnym wyniku testów następuje właściwe uruchomienie systemu oraz jego użytkowanie.