RSS

Program wyświetla okno logowania. Co należy wpisać, aby się zalogować?

Aby prawidłowo zalogować się do programu, należy wpisać następujące parametry:

Użytkownik: SYSDBA
Hasło: masterkey