RSS

Program pyta o hasło (wczoraj nie pytał)

Jeśli pyta o hasło, to oznacza, że komputer dostaje prawdopodobnie dynamiczny adres IP, a instalator fakturowania
zapisuje sobie bieżący adres w pliku konfiguracyjnym podczas instalacji.
Proszę zlokalizować plik fakturowanie.cfg, otworzyć go notatnikiem, albo jakimś innym edytorem tekstowym,
zlokalizować linię
DatabaseName=xx.xx.xx.xx:c:ścieżka_do_plikufakturowanie.fdb
gdzie xx to będą jakieś numerki i zamienić na:
DatabaseName=localhost:RESZTA_BEZ_ZMIAN