RSS

Fakturowanie

Pytanie:  Program wyświetla okno logowania. Co należy wpisać, aby się zalogować?

Aby prawidłowo zalogować się do programu, należy wpisać następujące parametry:

Użytkownik: SYSDBA
Hasło: masterkey

Pytanie:  Program pyta o hasło (wczoraj nie pytał)

Jeśli pyta o hasło, to oznacza, że komputer dostaje prawdopodobnie dynamiczny adres IP, a instalator fakturowania zapisuje sobie bieżący adres w pliku konfiguracyjnym podczas instalacji. Proszę zlokalizować plik fakturowanie.cfg, otworzyć go notatnikiem, albo jakimś innym edytorem tekstowym, zlokalizować linię
DatabaseName=xx.xx.xx.xx:c:ścieżka_do_plikufakturowanie.fdb
gdzie xx to będą jakieś numerki i zamienić na:
DatabaseName=localhost:RESZTA_BEZ_ZMIAN

Pytanie:  Jak skonfigurować program, aby pracował w sieci Windows na dowolnej liczbie stanowisk?

Aby program Fakturowanie prawidłowo pracował w sieci Windows, należy wykonać następujące kroki:

1. Zainstalować program na komputerze, który będzie użytkowany jako serwer, przy czym należy pamiętać, aby podczas instalacji zaznaczyć wszystkie składniki instalacji.
2. Zainstalować program na wszystkich komputerach klienckich, przy czym w składnikach instalacji należy wybrać tylko pozycję 'Serwer (klient) bazy danych.
3.Odpowiednio skonfigurować plik 'fakturowanie.cfg' załączony z programem, którego domyślna zawartość jest następująca:

[DatabasePaths]
DatabaseName=localhost:C:Program FilesFakturowanieDatafakturowanie.fdb
SCDatabaseName=localhost:C:Program FilesFirebirdsecurity.fdb


Są to dwie ścieżki. Pierwsza jest ścieżką do właściwej bazy danych (plik fakturowanie.fdb'), natomiast druga do bazy danych z użytkownikami (plik 'security.fdb'). Ścieżka składa się z dwóch części, z adresu komputera serwera (domyślnie 'localhost' <=> 127.0.0.1) oraz ze ścieżki, pod jaką występuje baza danych na tym komputerze.
W miejsce adresu komputera należy wpisać nazwę serwera (lub jego adres IP). Jeżeli podczas instalacji nie była zmieniana domyślna ścieżka bazy danych, zaproponowana przez program instalacyjny, to ścieżki nie trzeba zmieniać.

Tak skonfigurowany program można uruchamiać przez sieć (plik 'fakturowanie.exe') bezpośrednio z serwera.